Missió & Visió

La nostra missió consisteix en oferir eines creatives i innovadores amb l’objectiu de gestionar la qualitat, el medi ambient, la seguretat, la innovació i la responsabilitat social de les organitzacions i contribuir així a la millora contínua i a assolir la màxima satisfacció per part dels grups d’interès.

Metodologia

Adaptem la nostra consultoria a les necessitats i particularitats de cada client, però sempre amb l’objectiu final de que un cop finalitzada la nostra feina i obtinguda la certificació, l’organització sigui totalment autònoma en quant a l’aplicació, manteniment I millora del sistema de gestió. És imprescindible la màxima implicació per part de l’alta direcció per garantir que el projecte sigui exitós.

Serveis

Gestió de la Qualitat - ISO 9001:2015
Gestió Ambiental - ISO 14001:2015
Ecodisseny - ISO 14006:2011
Qualitat Sector Automoció - IATF 16949:2016
Gestió de la Innovació
Responsabilitat Social Corporativa

Serveis Principals

Us oferim suport, assessorament, formació i auditoria interna en la implantació de Sistemes de Gestió de:

Gestió de la Qualitat ISO 9001:2015

És un instrument organitzatiu que defineix els requisits dels sistemes de gestió de la qualitat, aliniats amb l’estratègia de l’empresa. Aplicable a qualsevol tipus d’organització, independentment de la de la seva mida i especialitat El Sistema de Gestió de Qualitat en base a la Norma ISO 9001:2015 permet a les organitzacions disposar d’una metodologia de treball enfocada a processos, a la prevenció de riscos, a la satisfacció del client i a la millora contíua.

Gestió Ambiental ISO 14001:2015

Portar una correcta i controlada gestió ambiental mitjançant la reducció dels impactes que generen les activitats, productes i serveis de l’organització, contribueix positivament en la vida del planeta, tot minimitzant emissions, vessaments i residus, i establint unes normes de consum més racionals i sostenibles. El coneixement de la legislació ambiental d’aplicació i la introducció de bones pràctiques de gestió ambiental poden procurar també un estalvi econòmic a l’organització, a més de l’ambiental.

Ecodisseny ISO 14006:2011

L’Ecodisseny és un sistema de gestió que permet a les organitzacions millorar el seu comportament ambiental mitjançant la reducció dels impactes que els seus productes o serveis generen sobre el medi ambient al llarg del seu cicle de vida. Així l’Ecodisseny consisteix en sistematitzar una metodologia per a la consideració de criteris ambientals durant el disseny i desenvolupament de productes i serveis, al mateix nivell en que es tenen en compte altres criteris relatius a la qualitat, legislació, costos, funcionalitat, durabilitat, ergonomia, estètica, salut i seguretat.

Qualitat Sector Automoció IATF 16949:2016

El propòsit d’aquesta especificació tècnica, elaborada per la IATF (International Automotive Task Force), basada en la ISO 9001, és el desenvolupament d’un sistema de gestió de la qualitat, amb un l’objectiu clar cap la millora contínua, tot fent èmfasi en la prevenció d’errors, en la reducció de la variabilitat i del malbaratament en tota la cadena de subministrament i en la mesura. Basant-se en els principis de la Qualitat Total, fa un especial èmfasi en la gestió per processos, en els termes d’aportació de valor, i amb el propòsit d’aconseguir la màxima satisfacció per part dels clients.

Gestió de la innovació

L’actual situació porta a molts professionals i organitzacions a transformar-se per sobreviure. Ara mateix ja res respon a esquemes tradicionals, per això hem d’estar oberts al canvi i abordar la gestió, els productes i es serveis de l’organització d’una forma innovadora en tots els seus àmbits. Calen noves actituds que ens portin a ser més pràctics i creatius en la resolució dels problemes. La generació d’idees diferents… idees alternatives…. idees increïbles… ens han de permetre enfocar i trobar solucions als problemes actuals. I per a sistematitzar la innovació a l’empresa una bona solució és el compliment dels requisits de l’estàndard europeu CEN/TS 16555-1 i/o la Norma UNE 166002.

Responsabilitat Social Corporativa

La Gestió de la Responsabilitat Social ajuda a les organitzacions a millorar el seu impacte en la societat gràcies a la seva actuació ètica i responsable amb tots aquells agents que s’hi troben vinculats. A grans trets, les principals actuacions de l’organització socialment responsable van dirigides a millorar: .El compliment de la legislació i els compromisos .La qualitat del treball de les persones vinculades a l’empresa .La qualitat dels processos, productes i serveis .El medi ambient .La societat en generalClients

TREBALLEM AMB

Notícies

Adequació Norma ISO 14001:2015

El termini per realitzar l’adequació a la nova versió de la Norma ISO 14001:2015 de Gestió Ambiental finalitza el 14 de setembre de 2018.

Adequació Norma ISO 9001:2015

El termini per realitzar l’adequació a la nova versió de la Norma ISO 9001:2015 de Gestió de la Qualitat finalitza el 14 de setembre de 2018

Contacte

Informació de contacte

info@qualinneo.com

+34 649 19 95 80

Sant Jordi, 61 3r 2a 08222 Terrassa