Titularitat

S’informa als usuaris de la present pàgina web, d’ara endavant Usuari, que el titular del website https://www.qualinneo.com, d’ara endavant Lloc web, és QUALINNEO – Mònica Trasserra Heras, l’adreça de la qual és C/ Sant Jordi, 61 3r 2a 08222 Terrassa BARCELONA, Barcelona, Espanya

Condicionis d’Ús

L’accés al Lloc web és lliure i gratuït sempre que l’usuari accepti les condicions d’ús que se li mostrin en entrar segons la legislació vigent.

Si l’usuari se subscriu a qualsevol servei del Lloc web ho farà acceptant les Condicions d’Ús i Política de Privadesa i Cookies que se li mostraran.

Veracitat de les dades

L’Usuari reconeix que les dades subministrades són veraces i certs, comprometent-se a notificar qualsevol canvi o modificació que es produeixi en els mateixos.

Modificació del servei

Lloc web es reserva el dret de modificar o eliminar els serveis que ofereix a través de la web.

Normes generals d’ús

L’Usuari s’obliga a utilitzar aquest Lloc web de forma diligent, correcta i respectuosa, especialment quan publiqui opinions i/o comentaris.

Així mateix, s’obliga a títol merament enunciatiu a no realitzar comentaris o accions:

Difamatoris, inexactes, falsos, abusius, injuriosos, obscens, irreverents, ofensius, insultantes, tàcita o expressament sexuals, amenaçadores, acosadores, racistes, sexistes, discriminatoris per qualsevol motiu, que atemptin contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent, i/o il·legals o infractors de drets de tercers (per exemple, p.i., drets de propietat industrial i intel·lectual; drets de privadesa o publicitat).

Transmissors de correu escombraries, “SPAM”, missatges amb finalitats comercials, “cartes en cadena” o mailings massius no sol·licitats, falsos, enganyosos o promoguin activitats il·legals o conducta grollera, amenaçadora, obscena, difamatòria o injuriosa.

Que subministrin informació pràctica sobre activitats il·legals.

Que comportin qualsevol activitat comercial, publicitat o vendes, fins i tot encara que no hi hagi contraprestació monetària.

Que continguin dades de caràcter personal sobre terceres persones que requereixin el consentiment del propietari o titular dels drets.

L’Usuari respondrà enfront de Lloc web o enfront de qualsevol tercer, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Lloc web no intervé els continguts dels Usuaris.

Propietat intel·lectual

Mitjançant aquestes condicions legals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquest Lloc web i els seus continguts (fotografies, vídeos, creacions, textos,…). Quedant expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

Obligacions de Lloc web

Lloc web és responsable dels serveis que presta per ella mateixa i dels continguts directament originats per la propi web i identificats amb el seu corresponent copyright.

Lloc web adoptarà les mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privadesa en la comunicacions.

Lloc web es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l’Usuari, sempre que sigui necessari per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei.

Lloc web no pot assegurar la disponibilitat i continuïtat permanent del servei web a causa d’interrupcions, fallades etc..