1 TITULARITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD) l’informem que les dades personals comunicades a QUALINNEO – Mònica Trasserra Heras) seran incorporades a la Base de Dades gestionada per:
QUALINNEO – Mònica Trasserra Heras i amb domicili en C/ Sant Jordi, 61 3r 2a 08222 Terrassa BARCELONA, amb telèfon 649199580 i correu electrònic: info@qualinneo.com

2 CONTACTE

Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques podrà dirigir-se a nosaltres a través del correu electrònic info@qualinneo.com o al telèfon 649 19 95 80

3 DADES PERSONALS

QUALINNEO – Mònica Trasserra Heras recaptarà les següents dades aportades per l’interessat amb les següents finalitats:

 • GESTIÓ CONTACTE COMERCIAL: atenció de consultes i sol·licituds de contacte rebudes per qualsevol mitjà, així com el manteniment de relacions comercials.
  • Dades recaptades: Nom, telèfon, e-mail i consulta.
  • Finalitat: Contestar a les sol·licituds d’informació que l’interessat hagi Realitzat per aquest mitjà sobre els productes i serveis que oferim i establir i mantenir relacions comercials.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran fins al moment en què l’interessat sol·liciti la baixa o supressió de les seves dades.
  • Legitimació: Sobre la base de la prestació del consentiment estan legitimades per tractar les dades que l’interessat aporta mitjançant contacte, consulta o comunicació via telefònica o correu electrònic, i conforme a l’interès legítim per al desenvolupament de relacions comercials.
  • Destinataris: No es preveuen cessions de dades
 • GESTIÓ DE CLIENTS/PROVEÏDORS: Dades personals professionals facilitades per Clients/Proveïdors per a la prestació de serveis i gestió de la relació contractual.
  • Dades recaptades: Nom i Cognoms, NIF, adreça professional de contacte, correu electrònic, telèfon de contacte, compte bancari (IBAN).
  • Finalitat: la gestió de la relació contractual del servei
  • Legitimació: la relació contractual existent necessària per la prestació del servei.
  • Terminis de conservació: les dades es conservaran durant el temps necessari per a la finalitat del tractament, i una vegada finalitzada la mateixa es podran conservar per un període de sis anys a disposició l’administració pública, jutges i tribunals, per a l’atenció i defensa de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.
  • Destinataris: No es preveuen cessions de dades

4 EXERCICI DE DRETS

L’interessat té reconeguts els seus drets a accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades responsabilitat de QUALINNEO.


En qualsevol moment l’Interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant la remissió d’una comunicació postal a QUALINNEO al domicili: C. Sant Jordi, 61 3r 2a 08222 Terrassa o via correu electrònic a l’adreça info@qualinneo.com, indicant expressament el dret que desitja exercitar.


Així mateix, assisteix a l’interessat el dret a dirigir les seves reclamacions
derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

5 MESURES DE SEGURETAT TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES

QUALINNEO ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat.

6 DADES FACILITADES

Les dades que siguin necessàries per la prestació d’un servei o atenció d’una consulta comercial seran recollides per via telefònica i/o per correu electrònic i seran comunicades voluntàriament per part de l’interessat. La negativa a proporcionar les dades necessàries suposarà la impossibilitat de prestar al servei pels quals eren sol·licitades.

Amb la finalitat de mantenir les dades personals actualitzades, l’interessat ha d’informar-nos de qualsevol canvi que es produeixi respecte elles, en cas contrari, no responem de la seva veracitat.